Skoči do osrednje vsebine

mag. Bojan Majcen

Avtor: Nebojša Tejić, STA

Življenjepis

Bojan Majcen je leta 1999 diplomiral na Fakulteti za varnostne vede, leta 2005 je magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije.

Poklicno pot je začel na Policijski postaji Trebnje. Opravljal je različne naloge, začel je kot pripravnik ter nato napredoval v vodjo varnostnega okoliša in komandirja Policijskega oddelka Mokronog. Leta 1992 se je vpisal v Višjo šolo za notranje zadeve in jo leta 1994 uspešno zaključil ter nadaljeval z delom kot pomočnik komandirja na Policijski postaji v Novem mestu, na Prometni policijski postaji Novo mesto, Policijski postaji Trebnje, kjer je bil od leta 1999 do leta 2000 tudi komandir policijske postaje.

Z delom v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je pričel 1. 4. 2000, in sicer kot vodja Oddelka za varnost,  poveljnik. Marca 2014 je prevzel vodenje zavoda, sprva po pooblastilu, kot direktor je vodenje zavoda uradno prevzel decembra leta 2015. Vlada Republike Slovenije ga je z dnem 15. 2. 2019 imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.