Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za stanovanja

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Novice

 • Poročilo inšpektorata o izvedenem nadzoru v zvezi z rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem

  Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je v letu 2023 izvedla z letnim načrtom planirano akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

 • Inšpektorat za stanovanja o izvedenem usmerjenem nadzoru upravljanja večstanovanjskih stavb

  V letu 2023 smo na Inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja izvedli ciljno usmerjen nadzor, s katerim smo preverjali pripravo načrta vzdrževanja in odprtje samostojnih fiduciarnih računih rezervnega sklada oziroma sprejem sklepov etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah z vzpostavljeno etažno lastnino na podlagi Stanovanjskega zakona po celotni Republiki Sloveniji.

 • Inšpektorat o izvedenem usmerjenem nadzoru nad najemnimi stanovanji

  Na Inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja (IRSS) smo v letu 2023 izvedeli usmerjeni nadzor nad oddajo stanovanj v večstanovanjskih stavbah z vzpostavljeno etažno lastnino. Nadzor je bil usmerjen v preverjanje skladnosti s Stanovanjskim zakonom in zagotavljanje pravilne prakse na trgu najemnih stanovanj.

 • Upravljanje v večstanovanjskih stavbah

  Upravljanje večstanovanjske stavbe zajema sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.