Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Uradu za nepremičnine opravljamo upravne, strokovne, tehnične, usklajevalne in nadzorstvene naloge v zvezi z vodenjem katastra nepremičnin, registra naslovov, opravljamo naloge vodenja registra prostorskih enot, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter izvajamo različne naloge in projekte s področja nepremičnin. Naša naloga je tudi vsebinsko vodenje in usklajevanje dela območnih geodetskih uprav na nepremičninskem področju.

V evidenci katastra nepremičnin vodimo in vzdržujemo podatke o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnosti parcel, stavb in delov stavb, ki izkazujejo dejansko stanje nepremičnin. Podatke o naslovih v Republiki Sloveniji v skladu s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, vodimo in vzdržujemo v registru naslovov. V registru prostorskih enot vodimo in vzdržujemo podatke o administrativno določenih prostorskih enotah (občine, naselja, upravne enote, volilne enote, volišča, šolski okoliši). Podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture vodimo in vzdržujemo v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture in podatkov, ki jih posredujejo investitorji po končani gradnji.

Teme

 • Nepremičninske evidence

  Podatki o fizičnih lastnostih nepremičnin v Republiki Sloveniji, ki jih vodi Geodetska uprava, so zbrani v katastru nepremičnin, evidenci državne meje, registru prostorskih enot, registru naslovov in zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.

Notranji organizacijski enoti Urada za nepremičnine

 • Sektor za zemljiški kataster

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za nepremičnine

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  Bernardka Berden
  vodja

 • Sektor za kataster stavb

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za nepremičnine

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  mag. Ema Pogorelčnik
  vodja po pooblastilu