Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na Uradu za nepremičnine opravljamo upravne, strokovne, tehnične, usklajevalne in nadzorstvene naloge v zvezi z vodenjem zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih evidenc o nepremičninah, opravljamo naloge vodenja registra prostorskih enot, evidence hišnih številk, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter izvajamo različne naloge in projekte s področja nepremičnin. Naša naloga je tudi vsebinsko vodenje in usklajevanje dela območnih geodetskih uprav na nepremičninskem področju.

Teme

 • Nepremičninske evidence

  Podatki o nepremičninah v Republiki Sloveniji so trenutno zbrani in evidentirani v več različnih evidencah. Nepremičninske evidence, ki opredeljujejo fizične lastnosti nepremičnin, vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V ta sklop nepremičninskih evidenc sodijo zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in tudi register prostorskih enot.

Notranje organizacijske enote Urada za nepremičnine

 • Sektor za zemljiški kataster

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za nepremičnine

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana

 • Sektor za kataster stavb

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za nepremičnine

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana