Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za nepremičnine opravljamo upravne, strokovne, tehnične, usklajevalne in nadzorstvene naloge v zvezi z vodenjem zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih evidenc o nepremičninah, opravljamo naloge vodenja registra prostorskih enot, evidence hišnih številk, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter izvajamo različne naloge in projekte s področja nepremičnin. Naša naloga je tudi vsebinsko vodenje in usklajevanje dela območnih geodetskih uprav na nepremičninskem področju.

Teme

 • Nepremičninske evidence

  Podatki o nepremičninah v Republiki Sloveniji so trenutno zbrani in evidentirani v več različnih evidencah. Nepremičninske evidence, ki opredeljujejo fizične lastnosti nepremičnin, vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V ta sklop nepremičninskih evidenc sodijo zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in tudi register prostorskih enot.

Notranje organizacijske enote Urada za nepremičnine

 • Sektor za zemljiški kataster

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za nepremičnine

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana

 • Sektor za kataster stavb

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za nepremičnine

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana