Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Uradu za množično vrednotenje nepremičnin evidentiramo podatke iz pogodb o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenci trga nepremičnin, analiziramo trg nepremičnin in pripravljamo poročila o trgu nepremičnin. Na podlagi podatkov o trgu nepremičnin in metod množičnega vrednotenja, ki temeljijo na statističnih in drugih matematičnih metodah, razvijamo in umerjamo modele vrednotenja ter izvajamo postopke za njihovo določitev na podlagi predpisanih meril.

Modele vrednotenja vodimo in vzdržujemo v evidenci modelov vrednotenja. V evidenci vrednotenja vodimo in vzdržujemo posplošene vrednosti nepremičnin, ki so izračunane na podlagi podatkov o nepremičninah in veljavnih modelov vrednotenja (enačba). V upravnem postopku odločamo o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, pa niso zajete z modeli vrednotenja. Njihov vpliv in trajanje vodimo v evidenci vrednotenja.

Teme

 • Množično vrednotenje

  Sistem množičnega vrednotenja je zasnovan kot večnamenski sistem, ki omogoča statistično zanesljivo ocenjevanje tržne vrednosti večjemu številu nepremičnin naenkrat, zato je uporaben za različne javne namene, ki potrebujejo tak podatek za svoje delovanje.

 • Trg nepremičnin

  Nepremičnine so ena osnovnih dobrin. Z njimi ljudje zadovoljujemo svoje potrebe po bivanju, delu ali oddihu. Za zadovoljitev teh potreb nas v sodobnem tržno naravnanem gospodarstvu vse večje število posega po nakupu ali najemu nepremičnine. Tako se vse bolj srečujemo s trgom nepremičnin in njegovimi značilnostmi.

Notranje organizacijske enote Urada za množično vrednotenje nepremičnin

 • Sektor za generalno vrednotenje nepremičnin

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za množično vrednotenje nepremičnin

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  mag. Martin Smodiš
  vodja po pooblastilu

 • Sektor za trg nepremičnin

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za množično vrednotenje nepremičnin

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  Leon Maričič
  vodja

 • Sektor za pripis vrednosti

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za množično vrednotenje nepremičnin

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  Andrej Glavica
  vodja

 • Sektor za posebne okoliščine

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za množično vrednotenje nepremičnin

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  mag. Marko Suhadolc
  vodja