Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljamo podatke o prostoru in nepremičninah v urejenih zbirkah podatkov ter podatke, vezane na evidentiranje sprememb v prostoru in na nepremičninah. Preko elektronskega poslovanja s prostorskimi podatki zagotavljamo izdajo in arhiviranje geodetskih podatkov ter izdajo potrdil iz zbirk geodetskih podatkov.

Kot skrbniki aplikativnih rešitev za vpogled in prenos prostorskih podatkov zagotavljamo podporo uporabnikom ter njihovo informiranje. Po naročilu pripravljamo prostorske podatke, ki vsebujejo osebne podatke, tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago za pridobivanje varovanih osebnih podatkov. Prav tako izvajamo registracije uporabnikov v varnostno shemo in dodeljevanja različnih pravic za uporabo spletnih aplikacij in servisov, pri katerih je potrebna registracija ter skrbi za spletne strani organa.

Zagotavljanje pomoči strankam