Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na Glavnem uradu opravljamo upravne, strokovne, tehnične in nadzorstvene naloge v zvezi s povezovanjem zbirk prostorskih podatkov in prostorsko podatkovno infrastrukturo. Izdajamo podatke in potrdila ter zagotavljamo elektronsko poslovanje s prostorskimi podatki.

Skrbimo za informatizacijo geodetske službe, upravljamo informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. Zagotavljamo tudi sistemsko, aplikativno in uporabniško podporo ter skrbimo za izobraževanje na področju informatike. Poleg tega opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pomoči pri reševanju vsebinsko-pravnih zadev vseh uradov in območnih geodetskih uprav. Izvajamo naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov, finančnim poslovanjem, javnimi naročili, kadrovskimi zadevami, izobraževanjem in pisarniškim poslovanjem. Skrbimo tudi za varnost in zdravje pri delu ter opravljamo druge skupne naloge organizacijske narave, ki so pomembne za delovanje Geodetske uprave.

Organizacijske enote urada