Skoči do osrednje vsebine

Na Glavnem uradu opravljamo upravne, strokovne, tehnične in nadzorstvene naloge v zvezi s povezovanjem zbirk prostorskih podatkov in prostorsko podatkovno infrastrukturo. Izdajamo podatke in potrdila ter zagotavljamo elektronsko poslovanje s prostorskimi podatki.

Skrbimo za informatizacijo geodetske službe, upravljamo informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. Zagotavljamo tudi sistemsko, aplikativno in uporabniško podporo ter skrbimo za izobraževanje na področju informatike. Poleg tega opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pomoči pri reševanju vsebinsko-pravnih zadev vseh uradov in območnih geodetskih uprav. Izvajamo naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov, finančnim poslovanjem, javnimi naročili, kadrovskimi zadevami, izobraževanjem in pisarniškim poslovanjem. Skrbimo tudi za varnost in zdravje pri delu ter opravljamo druge skupne naloge organizacijske narave, ki so pomembne za delovanje Geodetske uprave.

Notranje organizacijske enote glavnega urada

 • Sektor za informatiko in izdajanje podatkov

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Glavni urad

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  mag. Matej Sotlar
  vodja

 • Služba za pravne zadeve

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Glavni urad

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  Lidija Stebernak
  vodja po pooblastilu

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Glavni urad

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  mag. Lea Basle
  vodja

 • Služba za javna naročila in splošne zadeve

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Glavni urad

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  Eva Mužar
  vodja

 • Služba za finančne zadeve

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Glavni urad

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana


  Andreja Pečnik
  vodja