Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Logistična brigada načrtuje in izvaja logistično podporo Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini.

Logistično podporo izvaja z delovanjem nepremestljivih in premestljivih logističnih in zdravstvenih enot. Na podlagi načrtov in ukazov dodeljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske usposobljene premične logistične module s področij oskrbovanja, premikov in transporta, vzdrževanja, zdravstvene oskrbe ter tehnično-operativna kolesna in gosenična bojna vozila, za različne potrebe in operacije Slovenske vojske.

Naloge

  • Zagotavljanje ustrezne stopnje usposobljenosti in pripravljenosti poveljstev in enot Logistične brigade;
  • Načrtovanje, usklajevanje in izvajanje logistične podpore poveljstvom in enotam Slovenske vojske;
  • Zagotavljanje usposobljenih sil in operativnih materialnih sredstev pri izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja, v primeru naravnih in drugih nesreč;
  • Sodelovanje pri izvajanju podpore države gostiteljice (Host Nation Support) zavezniškim enotam na ozemlju Republike Slovenije ali v tranzitu;
  • Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter izvajanje nalog s področja civilno-vojaškega sodelovanja;


Sestava

  • Poveljstvo z Inženiringom in Enoto Vojašnice Petra Petriča Kranj
  • 157. logistični polk
  • 670. logistični polk
  • Vojaško zdravstvena enota