Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS (v nadaljevanju KIZC) je ena izmed največjih specialnih knjižnic v sistemu javne uprave in je osrednja knjižnica MO RS. Organizacijsko je KIZ umeščen v Center vojaških šol (v nadaljevanju CVŠ). S svojim delovanjem pa zagotavlja knjižnično, dokumentacijsko, informacijsko in založniško podporo vsem pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem na MO RS ter hiter in neoviran dostop do virov, ki jih potrebujejo pri delu in izobraževanju.

Od januarja 1997 je KIZC polnopravni član knjižničnega sistema Slovenije – COBISS.

KIZC svoje naloge in poslanstvo izvaja centralizirano skozi naloge matične službe za svoje dislocirane enote in uporabnike. Nudi knjižnično podporo vsem OE in zaposlenim v sistemu MO RS kot tudi zunanjim uporabnikom. KIZC nabavlja, strokovno obdeluje in hrani gradivo ter izvaja založniško dejavnost Slovenske vojske. Izdeluje bibliografije v sistemu COBISS za vse zaposlene na MO RS. Preko informacijske službe izvaja informacijska opismenjevanje, zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, posreduje bibliografske in druge informacijske storitve, sodeluje in izvaja medknjižnično izposojo ter posreduje informacije.

Zaloga KIZC je v elektronski obliki dostopna v virtualni knjižnici Slovenije COBISS+ 

Naloge Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO RS


Kot osrednja knjižnica sistema na ministrstvu za organizacijske in knjižnične enote izvaja:

 • izbor in nabavo knjižničnega gradiva,
 • strokovno obdelavo gradiva v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS,
 • informacijsko dejavnost, 
 • vodi bibliografijo strokovnih delavcev in znanstvenih raziskovalcev, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo RS,
 • omogoča dostop do specializiranih e-podatkov in e-zbirk,
 • izvaja informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 
 • posreduje bibliografske in druge informacijske produkte in storitve,
 • medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva,
 • matično službo, ki vključuje strokovno vzpostavljanje in nadzor dislociranih knjižničnih enot,
 • izvaja promocijo svoje dejavnosti in knjižnično-informacijskih virov z javnimi predstavitvami publikacij in tematskimi razstavami,
 • sodeluje s knjižnično stroko v slovenskem prostoru, zlasti na področju medknjižnične izposoje,
 • izvaja založniško dejavnost Slovenske vojske.

Sestava Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO RS

Naše enote: https://dk.mors.si/info/index.php/sl/uvodnik/obratovalni-casi

 • Knjižnično informacijsko založniški center MO RS – KIZC MO RS (objekt Gimnazija, Ljubljana)
 • dislocirana knjižnična enota KIZC KAD (vojaški objekt Kadetnica, Maribor)
 • dislocirana knjižnična enota KIZC VIP (vojašnica Janka Premrla Vojka, Vipava)
 • portal digitalne knjižnice DK MO RS

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS (KIZC MO RS)

Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana
T: 01 471 25 32
F: 01 431 82 83

kic@mors.si

Sedež KIZC se nahaja v Ljubljani, svoje naloge in poslanstvo za svoje dislocirane enote in uporabnike prek matične službe izvaja centralizirano.

Gradivo je na sedežu KIZC dostopno v prostem pristopu. Obisk in izposoja sta omogočena tudi zunanjim uporabnikom.

Vpogled v zalogo na tej lokaciji: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=mors-1&query=

KIZC KADETNICA

Kadetnica
Engelsova 15, 2111 Maribor, p.p. 1331
T: 02 449 51 89
F: 02 449 51 90
kadetnica.kic@mors.si

Dislocirana knjižnična enota v mariborski Kadetnici deluje po principu visokošolske knjižnice. Ustanovljena je bila leta 2009 z namenom podpore vojaškega izobraževalnega sistema in znanstveno- raziskovalne dejavnosti v Slovenski vojski. Pokriva predvsem potrebe Centra vojaških šol.

Gradivo je dostopno v prostem pristopu. Obisk in izposoja sta omogočena tudi zunanjim uporabnikom.

Vpogled v zalogo na tej lokaciji: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=mors-5&query=

KIZC VIPAVA

Vojašnica Janka Premrla–Vojka
Beblerjeva 28, 5271 Vipava
T: 05 365 30 50

tina.raspor@mors.si

Dislocirana knjižnična enota v vipavski vojašnici Janka Premrla Vojka deluje po principu šolske knjižnice. Ustanovljena je bila leta 2005 z namenom podpore temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja.

Gradivo je za zaposlene dostopno v prostem pristopu. Obisk na tej lokaciji zunanjim uporabnikom ni omogočen. Uporabniki si lahko gradivo iz te enote izposodijo na podlagi meddodelčne izposoje na sedežu KIZC v Ljubljani ali v dislocirani knjižnični enoti v mariborski Kadetnici.

Vpogled v zalogo na tej lokaciji: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=mors-12&query=

 

Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica MORS (DKMORS) je dostopna na internetu na naslovu https://dk.mors.si/info/index.php/sl/

Do Digitalne knjižnice MO RS lahko dostopajo vsi zaposleni na MO RS, ne glede na fizično lokacijo ali specifiko delovnega mesta, ker zagotavlja enake možnosti dostopa do informacij vsem zaposlenim doma in v tujini.

Digitalna knjižnica omogoča dostop do publikacij, ki jih izdaja MO RS. Zaposlenim na MO RS nudi tudi dostop do plačljivih virov in ostalih informacijskih gradiv v digitalni obliki.

Dostop do digitalne knjižnice je omogočen tudi preko mobilne aplikacije:

Iskalnik