Skoči do osrednje vsebine

Služba za kadrovske in finančne zadeve izvaja spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične ter druge naloge na področju organizacije dela in upravljanja kadrovskih virov. Prav tako izvaja naloge materialnega in finančno-proračunskega poslovanja direkcije.

Oddelka službe