Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Oddelku za finančne zadeve pripravljamo finančni načrt in zaključni račun ter skrbimo za ustrezno izvajanje finančnega načrta.

Izvajamo tudi finančni pregled pogodb in drugih dokumentov ter strokovno svetujemo drugim notranje organizacijskim enotam na finančnem področju. Sodelujemo pri pripravi internih predpisov ter usklajujemo delo in svetujemo pri pripravah letnega popisa. Vodimo tudi finančno-analitične evidence za potrebe direkcije.