Skoči do osrednje vsebine

Na tej strani so objavljene vse javne objave Direkcije za infrastrukturo.

Razpisno dokumentacijo javnih naročil objavljamo na Portalu javnih naročil in jo sestavljajo "Specifikacija naročila s ponudbenim predračunom ali popisom del", kjer je opredeljena vsebina naročila, "Navodila za pripravo ponudbe", kjer so določena pravila za izdelavo, oddajo in izbor ponudb ter vzorec pogodbene dokumentacije. Dokumentacija javnih naročil, ki niso več aktualna, je dostopna v arhivu.

Pri pripravi razpisne dokumentacije se praviloma uporabljajo standardni vzorci dokumentacije, ki so prirejeni najpogostejšim naročilom direkcije.

 

Arhiv javnih objav
Naziv Datum objave Rok prijave
1. 12. 2022
6. 1. 2023
30. 11. 2022
23. 12. 2022
29. 11. 2022
23. 12. 2022
25. 11. 2022
23. 12. 2022
23. 11. 2022
9. 12. 2022
21. 11. 2022
23. 12. 2022
18. 11. 2022
23. 12. 2022
15. 11. 2022
5. 12. 2022
14. 11. 2022
4. 12. 2022
14. 11. 2022
5. 12. 2022
14. 11. 2022
5. 12. 2022
14. 11. 2022
5. 12. 2022
14. 11. 2022
15. 12. 2022
10. 11. 2022
9. 12. 2022
17. 10. 2022
5. 12. 2022
20. 2. 2020