Skoči do osrednje vsebine

Sektor za varstvo arhivskega gradiva s področja zdravstva, šolstva, gospodarstva, društva, dela uprave in sodstva

Sektor za varstvo arhivskega gradiva s področja zdravstva, šolstva, gospodarstva, društev, dela uprave in sodstva sodi med mlajše notranje organizacijske enote osrednjega slovenskega državnega arhiva, saj smo bili ustanovljeni šele leta 2009.

Primarno delo usmerjamo v sodelovanje z ustvarjalci s področij gospodarstva, zdravstva in sociale, znanosti, strokovnih in gospodarskih zbornic, društev in zasebnikov ter v strokovno obdelavo arhivskega gradiva.

Skrbimo za varstvo arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv in v ta namen nudimo strokovno pomoč pri upravljanju dokumentarnega gradiva, izdajamo pisna strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega ter sodelujemo z ustvarjalci pri odbiranju in popisovanju arhivskega gradiva. Skrbimo tudi za urejenost arhivskega gradiva, ki je že v arhivu. Urejamo, popisujemo in izdelujemo pripomočke za uporabo (arhivske popise in inventarje) fondov in zbirk s področij uprave iz časa od srede 18. do srede 20. stoletja, zemljiških katastrov, zemljiških gospostev, društev, vojaških fondov ter osebnih in družinskih fondov.

Sodelujemo tudi z lastniki zasebnega arhivskega gradiva v gospodarstvu, pri društvih ter s fizičnimi osebami in ustvarjalci, ki opravljajo lastno varstvo arhivskega gradiva. Posebno skrb namenjamo arhivskemu gradivu v tujini v arhivskih ustanovah ter pri slovenskih izseljencih in zamejcih.