Skoči do osrednje vsebine

Sektor za informacije in dokumentacijo je strokovno-tehnični sektor, v katerem varujemo arhivsko gradivo v depojih in pomagamo uporabnikom v čitalnici.

Uporabnikom dajemo informacije o fondih in zbirkah, ki jih hrani osrednji slovenski državni arhiv, jim svetujemo, kje najti iskane podatke in pod kakšnimi pogoji lahko dostopajo do gradiva. Dnevno pripravljamo arhivsko gradivo za uporabnike arhivske čitalnice, v kateri delo poteka v skladu s čitalniškim redom.

Dnevno obišče čitalnico Arhiva Republike Slovenije približno deset uporabnikov, na leto imamo v povprečju več kot 2.500 obiskov. Večina uporabnikov obiskuje čitalnico zaradi svojega znanstvenoraziskovalnega dela, pogosto pa nas obiščejo tudi posamezniki, ki potrebujejo arhivske dokumente za svoje pravne ali upravne postopke.

Arhivsko gradivo uporabnikom praviloma pripravimo v izvirniku, razen če to zaradi materialnega varstva ni mogoče – v takih primerih uporabniki do njega dostopajo v digitalni obliki. Na pisno zahtevo strank izdajamo različna potrdila ter overjene in neoverjene kopije dokumentov za uradne, poslovne in osebne namene. Gradivo izposojamo v razstavne namene samo na podlagi pogodbe o izposoji, hkrati pa skrbimo, da sta zagotovljena ustrezno materialno varstvo in zavarovanje gradiva pri zavarovalnici.

Skrbimo za depoje osrednjega slovenskega državnega arhiva. Nadzorujemo in zagotavljamo ustrezne razmere za hrambo gradiva, dnevno pripravljamo gradivo za uporabnike in arhiviste, skrbimo za tehnično urejanje, preurejanje ali selitev gradiva.

 • Čitalnica Arhiva Republike Slovenije

  Ministrstvo za kulturo
  Arhiv Republike Slovenije
  • Uradne ure danes

   od do

  V dnevih pred državnimi prazniki in dela prostimi dnevi so uradne ure čitalnice med 8. in 13. uro.

  Dostop do čitalnice je možen z dvigalom.