GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Diplomatskem protokolu zagotavljamo pomoč diplomatsko-konzularnemu zboru in diplomatskim predstavništvom, mednarodnim organizacijam in njihovim predstavništvom ter konzulatom v Sloveniji pri njihovem delovanju. V naši pristojnosti so protokolarna darila ter celostna podoba zunanjega ministrstva in diplomatskih predstavništev ter konzulatov Slovenije v tujini.

Pripravljamo protokolarne dogodke ministra za zunanje zadeve Slovenije, delovne obiske tujih zunanjih ministrov in druge protokolarne dogodke, ki jih organizira zunanje ministrstvo. Spremljamo in proučujemo mednarodno protokolarno prakso ter ceremonial drugih držav, spremljamo vsa vprašanja v zvezi z organizacijo delovanja in pogoji dela tujih predstavništev in njihovega osebja. Organiziramo mednarodne konference, dvostranske politične posvete in različne sprejeme, kosila in druge protokolarne dogodke.

Opravljamo posle protokolarnega diplomatskega dopisovanja (note, verbalne note, cirkularne note, promemorije, uradna pisma). Vodimo postopke za izdajo agremajev tujim veleposlanikom in izpeljemo predajo poverilnih pisem in kopij poverilnih pisem tujih veleposlanikov v Sloveniji. Izdelujemo poverilna in odpoklicna pisma, patentna pisma in eksekvature. Izdajamo tudi t. i. »diplomatsko listo«.

Opravljamo tudi naloge, ki se nanašajo na izvajanje diplomatskih privilegijev in imunitet. Zagotavljamo spoštovanje določb o imunitetah, vsebovanih v dunajskih konvencijah o diplomatskih in konzularnih odnosih in za zagotavljanje vzajemnosti pri izvajanju privilegijev. Vodimo evidenco članov tujih predstavništev in njihovih družinskih članov ter izdajamo diplomatske, konzularne in službene izkaznice.

Opravljamo tudi prevode iz tujih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine) v slovenščino in obratno. Lektoriramo besedila v slovenskem in tujih jezikih ter zagotavljamo konsekutivno in simultano tolmačenje (angleščina, francoščina). Sodelujemo v Strokovni skupini Vlade Republike Slovenije za redakcijo prevodov mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu, in sestavljamo interne terminološke glosarje za posamezna področja. Sodno overjamo prevode iz slovenščine v angleščino in nemščino ter obratno.

Dokumenti