Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sekretariatu opravljamo strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančnih in informacijskih virov.

Opravljamo tudi naloge na področju varnosti in tehničnega vzdrževanja ter naloge, ki obsegajo poslovanje s pošto, dokumentarnim gradivom in arhivom ter poslovanje s tajnimi podatki in javno naročanje. Usklajujemo delo strokovnih služb in drugih notranjih organizacijskih enot in zagotavljamo nemoteni potek notranjih organizacijskih procesov.

Varujemo interese Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb v tujini ter izvajamo konzularno pomoč. Prav tako zagotavljamo pomoč diplomatsko-konzularnemu zboru in skrbimo za protokolarne dogodke in ministrstva.

Teme

 • Varnost potovanj

  Priporočila Ministrstva za zunanje zadeve glede varnosti potovanj so informativna.* Nasveti in informacije so splošne narave in se lahko tudi spreminjajo. Priporočila ministrstva, ki jih boste našli pri posamezni državi, so razdeljena na štiri sklope glede na stopnjo tveganja.

 • Priporočila za prebivanje v tujini

  Med svojim prebivanjem v tujini upoštevajte nekaj osnovnih navodil, da bodo vaše počitnice ali potovanje minilo brez morebitnih zapletov.

 • Napotki pred potovanjem

  Da bo vaše potovanje čim prijetnejše, se je dobro pripraviti na morebitne nevšečnosti že pred odhodom. Upoštevajte spodnje nasvete, da vas morebitne težave ne ujamejo nepripravljene.

 • Pomoč slovenskih predstavništev v tujini

  Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V nadaljevanju preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

 • Konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva

  Če v državi, v kateri ste, Slovenija nima svojega predstavništva, se lahko obrnete na diplomatska predstavništva in konzulate drugih držav članic Evropske unije, ki delujejo tam.

 • Vstop in prebivanje

  Načini in pogoji vstopa posameznika v Republiko Slovenijo se razlikujejo glede na to, ali v državo vstopa državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora – EGP, torej prihaja iz države članice Evropske unije, Norveške, Islandije ali Liechtensteina, ali državljan tretje države.

Službe

Dokumenti

 • Navodilo o delu Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve

  Navodilo ureja organizacijo in način dela Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije in pripravo mnenja in predloga za imenovanje vodij predstavništev Slovenije v tujini.
  Navodila | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Navodilo za častne konzularne funkcionarje Republike Slovenije

  Namen tega navodila je podrobneje opredeliti delovanje konzulatov Republike Slovenije, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, upoštevajoč Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, sestavljeno na Dunaju 24. aprila 1963.
  Navodila | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Navodilo o podaljšanju vizuma za kratkoročno bivanje

  Navodilo ureja primere, v katerih lahko Ministrstvo za zunanje zadeve tujcu po vstopu v državo podaljša vizum za kratkoročno bivanje.
  Navodila | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Sklep o pogojih za dodelitev sredstev za projekte, programe in aktivnosti, ki jih izvajajo društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev

  Navodila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Iskalnik