Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve glede Koronavirus COVID-19

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja.
Posebna opozorila veljajo za ItalijoSrbijoŠpanijoIranJužno Korejo, ZDA in Kitajsko.

Vse slovenske državljane v tujini pozivamo, da izpolnijo obrazec za potnike.

V sekretariatu opravljamo strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančnih in informacijskih virov.

Opravljamo tudi naloge na področju varnosti in tehničnega vzdrževanja ter naloge, ki obsegajo poslovanje s pošto, dokumentarnim gradivom in arhivom ter poslovanje s tajnimi podatki in javno naročanje. Usklajujemo delo strokovnih služb in drugih notranjih organizacijskih enot in zagotavljamo nemoteni potek notranjih organizacijskih procesov.

Službe

Dokumenti

  • Navodilo o delu Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve

    Navodilo ureja organizacijo in način dela Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije in pripravo mnenja in predloga za imenovanje vodij predstavništev Slovenije v tujini.
    Navodila | Ministrstvo za zunanje zadeve
  • Sklep o pogojih za dodelitev sredstev za projekte, programe in aktivnosti, ki jih izvajajo društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev

    Navodila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Iskalnik