Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve glede Koronavirus COVID-19

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja.
Posebna opozorila veljajo za ItalijoSrbijoŠpanijoIranJužno Korejo, ZDA in Kitajsko.

Vse slovenske državljane v tujini pozivamo, da izpolnijo obrazec za potnike.

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije in Evropske unije z azijskimi državami (z izjemo držav Srednje Azije) in državami Oceanije, ki jih razvijamo skladno z zunanjepolitičnimi usmeritvami Republike Slovenije.

Spremljamo notranji razvoj in zunanjepolitične usmeritve v državah na tem območju ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Slovenije. Pripravljamo dokumente in gradiva za mednarodna in meddržavna srečanja ter druge dokumente in gradiva ali sodelujemo pri njihovi pripravi. Dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj in spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb z navedenimi državami. Sodelujemo pri strokovni obdelavi gradiva s svojega področja, ki ga ministrstvo pripravlja za potrebe drugih državnih organov.

Sodelujemo pri oblikovanju politik EU do azijskih držav, Avstralije, Nove Zelandije in drugih držav Oceanije.

Posebno pozornost namenjamo povezljivosti med Evropo in Azijo ter v tem okviru spremljamo pobude 17 + 1, Pas in cesta ter druge.

Spremljamo tudi dejavnost regionalnih organizacij, in sicer Organizacije islamskega sodelovanja (OIC), Zveze držav Jugovzhodne Azije (ASEAN), Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC), Azijsko-evropskega srečanja (ASEM), Južnoazijskega združenja za regionalno sodelovanje (SAARC), Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) in drugih.

Iskalnik