Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V službi opravljamo dela in naloge s področja razvoja in vzdrževanja aplikativne programske opreme ter podpore uporabnikom informacijsko-komunikacijskega sistema Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Pristojni smo za nadzor in brezhibno delovanje posameznih delov informacijskega sistema in izvajamo postopke izdelave varnostnih kopij podatkov.

Izvajamo administracijo omrežja, podatkovnih zbirk in aplikacij. Nameščamo strojno in programsko opremo ter zagotavljamo prevoz računalniške opreme med ministrstvom in predstavništvi v tujini. Doma in v tujini opravljamo dela in naloge preventivnega in interventnega vzdrževanja računalniške opreme in odpravljamo okvare informacijske opreme. Vodimo evidence intervencij, izobraževanj in programskih licenc.

Opravljamo dela in naloge s področja razvoja aplikativne programske opreme na ministrstvu, vodimo informacijske projekte in nabavo informacijske opreme ter določamo standardizacijo informacijske opreme za potrebe aplikacij. Zagotavljamo neprekinjeno delovanje ključnih aplikacij ter tehnično podporo pri uvajanju aplikacij in nameščanju aplikativne programske opreme.

Zagotavljamo za vzpostavljanje in izvajanje zaščite in varovanja podatkov v informacijskem sistemu ministrstva. Načrtujemo varnostne zadeve ter sodelujemo pri izvajanju in preverjanju varnostnih rešitev. Načrtujemo in predlagamo sprejem dokumentov, poročil in internih predpisov s področja informacijske varnosti. Izvajamo nadzor nad izvajanjem varnostne politike. Organiziramo izobraževanje in usposabljanje na področju informacijske varnosti. Sodelujemo z drugimi domačimi organi, EU in NATO INFOSEC ter drugimi institucijami.

Opravljamo dela in naloge s področja podatkovnih komunikacij. Vodimo načrtovanje, razvoj, vzdrževanje in upravljanje podatkovnih komunikacij s posebnim poudarkom na varnosti. Zagotavljamo delovanje sistema podatkovnih zvez ministrstva, zaščitene elektronske pošte, internetnih povezav in povezav z drugimi informacijskimi sistemi.