Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V sekretariatu opravljamo strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančnih in informacijskih virov.

Opravljamo tudi naloge na področju varnosti in tehničnega vzdrževanja ter naloge, ki obsegajo poslovanje s pošto, dokumentarnim gradivom in arhivom ter poslovanje s tajnimi podatki in javno naročanje. Usklajujemo delo strokovnih služb in drugih notranjih organizacijskih enot in zagotavljamo nemoteni potek notranjih organizacijskih procesov.

Službe

Dokumenti

  • Navodilo o delu Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve

    Navodilo ureja organizacijo in način dela Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije in pripravo mnenja in predloga za imenovanje vodij predstavništev Slovenije v tujini.
    Navodila
  • Sklep o pogojih za dodelitev sredstev za projekte, programe in aktivnosti, ki jih izvajajo društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev

    Navodila