Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sekretariatu opravljamo strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančnih in informacijskih virov.

Opravljamo tudi naloge na področju varnosti in tehničnega vzdrževanja ter naloge, ki obsegajo poslovanje s pošto, dokumentarnim gradivom in arhivom ter poslovanje s tajnimi podatki in javno naročanje. Usklajujemo delo strokovnih služb in drugih notranjih organizacijskih enot in zagotavljamo nemoteni potek notranjih organizacijskih procesov.

Službe

Dokumenti

  • Navodilo o delu Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve

    Navodilo ureja organizacijo in način dela Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije in pripravo mnenja in predloga za imenovanje vodij predstavništev Slovenije v tujini.
    Navodila
  • Sklep o pogojih za dodelitev sredstev za projekte, programe in aktivnosti, ki jih izvajajo društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev

    Navodila