Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju se posvečamo aktualnim globalnim izzivom, s katerimi se sooča mednarodna skupnost in ki zahtevajo nove oblike mednarodnega sodelovanja. Posebno pozornost namenjamo podnebni, vodni in prehranski varnosti, biotski raznovrstnosti in oceanom.

Spremljamo razvoj mednarodnih politik do teh vprašanj ter v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji in sektorji v ministrstvu pripravljamo predloge in stališča glede odzivov Slovenije. Na ravni EU sodelujemo v mreži za zeleno diplomacijo in skrbimo za vključevanje okoljskih ciljev v zunanje delovanje EU. V Organizaciji združenih narodov skrbimo za aktivno vlogo Slovenije v mednarodnih pobudah in partnerstvih, ključnih za učinkovito spopadanje s temi izzivi na globalni ravni.

Ob prizadevanjih za vključevanje širše družbe v spopadanje z globalnimi izzivi smo dejavni tudi na področju javne diplomacije. Tesno sodelujemo z akademsko in znanstveno sfero, gospodarskimi in kulturnimi akterji ter skrbimo za internacionalizacijo njihovega znanja in dobrih praks. Sodelujemo na relevantnih konferencah doma in v tujini ter skupaj z diplomatskimi predstavništvi organiziramo razprave o aktualnih vprašanjih.