Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Služba za evropska sredstva koordinira izvajanje in programiranje kohezijske politike ter Načrta za okrevanje in odpornost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

V Službi za evropska sredstva predvsem s sistemskega vidika komuniciramo z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj (v primeru izvajanja kohezijske politike) ter z Uradom RS za okrevanje in odpornost (v primeru izvajanja Načrta mehanizma za okrevanje in odpornost). Z omenjenima inštitucijama sodelujemo pri pripravi navodil za izvajanje obeh programov ter pripravljamo interne dokumente kot pomoč vsebinsko pristojnim notranjim organizacijskim enotam v okviru ministrstva za izvajanje kohezijske politike ter Načrta za okrevanje in odpornost. Izvajamo preglede dokumentov z vidika skladnosti z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo ter skladnost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

Seznam operacij EKP 14-20 po prednostni osi, ki jih izvaja ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije