Skoči do osrednje vsebine

V Sekretariatu opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične in druge naloge na področju organizacije ministrstva, materialnega poslovanja, strateškega načrtovanja in programiranja dela, upravljanja  procesov ministrstva, upravljanja kadrovskih virov in odnosov z uporabniki, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev, tajnih podatkov, varstva osebnih podatkov, integritete, varstva pri delu ter obrambnih zadev in zadev s področja zaščite in reševanja.

Službe sekretariata