GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na Centru za izobraževanje v pravosodju skrbimo za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih. Organiziramo in izvajamo izobraževanja za sodnike, državne tožilce in državne odvetnike ter osebje na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih odvetništvih. Pristojni smo za organizacijo in izvajanje pravniškega državnega izpita ter za izvajanje usposabljanj in izpitov za sodne izvršitelje, upravitelje v postopkih insolventnosti, sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače ter mediatorje. V okviru publicistične dejavnosti izdajamo publikacijo Pravosodni bilten. Sodelujemo z različnimi mednarodnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju in smo član EJTN (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju), ERA (Akademija za evropsko pravo) in IOJT (Mednarodna organizacija centrov za izobraževanje v pravosodju).

Sektorji Centra

 • Sektor za začetna usposabljanja v pravosodju

  Ministrstvo za pravosodje
  Center za izobraževanje v pravosodju

  Glinška ulica 12
  1000 Ljubljana

 • Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju

  Ministrstvo za pravosodje
  Center za izobraževanje v pravosodju

  Glinška ulica 12
  1000 Ljubljana

 • Sektor za podporo organizacije izobraževanj

  Ministrstvo za pravosodje
  Center za izobraževanje v pravosodju

  Glinška ulica 12
  1000 Ljubljana