Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat izvaja strokovno-organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministrstvo. Zagotavlja za načrtovanje in izvajanje kadrovske politike ministrstva, prostorske, tehnične in organizacijske pogoje dela, izvaja javna naročila, zagotavlja za poslovanje z dokumentarnim gradivom, upravnimi zadevami in pritožbami, načrtuje finančna sredstva za delo ministrstva ter usklajuje in vodi postopke porabe finančnih sredstev.

Službe sekretariata

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  mag. Mojca Segalla Loboda
  vodja

 • Služba za finančne zadeve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  Tanja Balek
  vodja

 • Služba za splošne zadeve in informatiko

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  mag. Urška Škraba
  vodja

 • Služba za pravne zadeve in javna naročila

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  mag. Radovanka Petrić
  vršilka dolžnosti vodje

 • Služba za upravne zadeve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  Boris Vinski
  vodja