Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za pravno sistemske in upravne zadev sodelujemo pri pripravi zakonodaje in drugih predpisov, pripravljamo sistemske in druge rešitve izvajanja predpisov, izvajamo pravno pomoč pri upravljanju javnih zavodov, skladov, javnih podjetij in koncesij.  Pripravljamo analize in navodila z namenom strokovnega in sistemsko enotnega vodenja in odločanja v upravnih postopkih.