Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Usklajuje pripravo obrazložitve predloga finančnega načrta na ravni ministrstva in proračunske cilje s cilji v planskih dokumentih v procesu priprave predloga finančnega načrta ministrstva. V okviru priprave zaključnega računa ministrstva usklajuje pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu. Spremlja uresničevanje in usklajuje poročanje o proračunskih ciljih na ravni ministrstva. Vodi in usklajuje register finančnih in drugih tveganj pri doseganju ciljev ministrstva. Usklajuje pripravo letnega programa dela na ravni sekretariata in poročanje o njegovi realizaciji.

Pripravlja predloge izboljšav procesov in delovanja ministrstva. Usmerja in izvaja naloge s področja priprav kratkoročnih izvedbenih načrtov, analiz poslovanja, kakovosti in drugih vsebinskih področij, ki prispevajo k bolj racionalnemu in učinkovitemu delovanju ministrstva.

Služba za poslovno planiranje in optimizacijo je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.