Skoči do osrednje vsebine

Služba za varnost in zdravje pri delu opravlja strokovne naloge s področij varnosti in zdravja pri delu, preventivnega zdravstvenega varstva, sanitarno-tehničnega varstva in zdravstvene ustreznosti živil, invalidske problematike delavcev ministrstva, promocije zdravja na delovnem mestu, varstva pred požarom in varstva pred sevanji ter vodi in organizira delo Komisije za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske za opravljanje vojaške službe.

Služba za varnost in zdravje pri delu je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.