Skoči do osrednje vsebine

Sektor načrtuje, usklajuje in oblikuje obrambne politike, ki izhajajo iz našega članstva v EU. Skrbi za izvajanje in usklajenost aktivnosti Skupne varnostne in obrambne politike EU v nacionalnem in mednarodnem okolju. Pripravlja in koordinira politike v okviru Skupne varnostne in obrambe politike EU. Na področju varnosti in obrambe EU usklajuje projekte Skupne varnostne in obrambne politike, zmogljivosti EU, skrbi za nepodvajanje in sodelovanje z Natom. Spremlja delo odborov in delovnih teles EU. Sodeluje pri pripravi strateških dokumentov, nacionalnih stališč ter strokovnih in drugih gradiv.

Sektor za evropske zadeve je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.

Iskalnik