Skoči do osrednje vsebine

Sektor načrtuje, usklajuje in oblikuje obrambne politike, ki izhajajo iz našega članstva v EU. Skrbi za izvajanje in usklajenost aktivnosti Skupne varnostne in obrambne politike EU v nacionalnem in mednarodnem okolju. Pripravlja in koordinira politike v okviru Skupne varnostne in obrambe politike EU. Na področju varnosti in obrambe EU usklajuje projekte Skupne varnostne in obrambne politike, zmogljivosti EU, skrbi za nepodvajanje in sodelovanje z Natom. Spremlja delo odborov in delovnih teles EU. Sodeluje pri pripravi strateških dokumentov, nacionalnih stališč ter strokovnih in drugih gradiv.

Sektor za evropske zadeve je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.