Skoči do osrednje vsebine

Sodeluje pri načrtovanju, usklajevanju in oblikovanju varnostno-obrambne politike skladno z obveznostmi, ki jih prinaša članstvo v EU. Na različnih ravneh v nacionalnem in mednarodnem okolju skrbi za izvajanje in usklajenost aktivnosti Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) EU v okviru svojih pristojnosti. Pripravlja in koordinira politike v okviru SVOP EU, ki se nanašajo tudi na Evropsko obrambno agencijo, Evropsko komisijo, Evropski parlament in ostale relevantne institucije. V skladu s svojimi pristojnostmi usklajuje projekte SVOP - v okviru Stalnega strukturnega sodelovanja, zmogljivosti EU, ter skrbi za sinhronizacijo aktivnosti in sodelovanje z NATO znotraj Direktorata za obrambno politiko, z ostalimi organizacijskimi enotami v Ministrstvu za obrambo ter z Ministrstvom za zunanje zadeve.
Redno spremlja aktivnosti in delo odborov ter delovnih teles EU, pri čemer usmerja delovanje obrambnih svetovalcev Republike Slovenije v njih. Z obrambno-političnega vidika v medresorskem usklajevanju sodeluje pri pripravi strateških dokumentov s področja obrambnega sodelovanja, nacionalnih stališč in strokovnih gradiv, pripravlja in usklajuje stališča ministrstva na področju SVOP EU za potrebe vodstva ministrstva, vlade in poročanja Državnemu zboru.

Sektor za evropske zadeve je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.