Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar, pristojen za področje dela Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, migracije in boj proti trgovini z ljudmi
dr. Branko Lobnikar

Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Branko Lobnikar, rojen leta 1969, je po osnovni izobrazbi policist, diplomiral pa je iz teoretske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 2004 s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Do nastopa funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve je delal kot redni profesor varnostnih ved ter prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti predava vsebine s področja policijske dejavnosti, strateškega menedžmenta in organizacijskega vedenja. Raziskovalno se je ukvarjal s proučevanjem policijske dejavnosti v skupnosti, integriteto policijskega dela in procesi deradikalizacije.

Je avtor več sto znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih konferencah in (so)avtor poglavij v znanstvenih monografijah. V letu 2021 je souredil monografijo Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe, ki je nastala na podlagi nekajletnega raziskovalnega projekta IMPRODOVA, financiranega v okviru Obzorja 2020.