Skoči do osrednje vsebine

Jure Trbič

Avtor: Žan Kolman, Urad vlade za komuniciranje

Jure Trbič, rojen 27. 7. 1983, je leta 2011 je diplomiral na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani kot diplomant upravnih ved (VS) 1. bolonjske stopnje. Študij nadaljuje na magistrski stopnji, kjer kot absolvent pripravlja magistrsko nalogo na temo digitalnih inovacijskih ekosistemov in vpliva na digitalno preobrazbo organizacij.

Svojo kariero je začel v širšem javnem sektorju, gradil v zasebnem in t. i. tretjem sektorju. Bil je aktiven v nevladnem sektorju kot član upravnih odborov ali zunanji sodelavec več nevladnih organizacij, med drugim velja omeniti dolgoletno sodelovanje s skupnostjo zasebnih zavodov – SKUP, v okviru katerega je svetoval NVO v upravnih zadevah. V obdobju od leta 2017 do 2019 je bil generalni sekretar Piratske stranke.

Kot predan prostovoljec je sodeloval pri projektu reševanja upravnih postopkovnih problemov že med rednim magistrskim študijem v sodelovanju s Fakulteto za upravo in Ministrstvom za javno upravo, kjer je pridobival kompetence reševanja kompleksnih upravno-procesnih zagat, znanje, ki ga je še nadgrajeval pri delu v neprofitni organizaciji na mestu strokovnega vodje in direktorja zasebnega Zavoda UP, zavoda za upravno poslovanje.

Kot zunanji strokovni sodelavec je sedem let sodeloval pri nadzorih socialnovarstvenih in zdravstvenih institucij pri Državnem preventivnem mehanizmu v okviru Varuha človekovih pravic.

Področji, ki sta mu še posebno blizu, sta promocija zdravja na delovnem mestu in digitalizacija, in sicer informacijska družba in digitalna preobrazba organizacij. Izkušnje je pridobival kot vodja digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9 in kot vodja projekta 365 digital, kjer vedno podarja humano plat tehnološkega razvoja.

Zase pravi, da je »na internetu« že 25+ let, od tega dobrih 10 let kot strokovnjak, aktivist, nevladnik in politik.

Govori angleški jezik, sporazumeva pa se tudi v nemškem, hrvaškem in srbskem jeziku.