Skoči do osrednje vsebine

Mojca Ramšak Pešec

Mojca Ramšak Pešec, rojena 20. 7. 1969, je leta 1993 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. Leta 2001 je opravila tudi pravniški državni izpit. Že več kot 30 let je zaposlena v različnih organih državne uprave, večino časa na vodilnih delovnih mestih. Ima večletne izkušnje na področju organizacije in delovanja javnega sektorja ter plačnega sistema javnega sektorja, na kadrovskem in delovnopravnem področju ter na drugih pravnih področjih. Od aprila 1997 do maja 2006 je bila vodja Sektorja za splošne in pravne zadeve na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave Republike Slovenije, od leta 2006 do konca leta 2015 pa generalna direktorica direktorata, pristojnega za sistemsko urejanje javnega sektorja, uslužbenskega sistema in plačnega sistema javnega sektorja na Ministrstvu za javno upravo. Od oktobra 2018 do marca 2020 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo. Do ponovnega imenovanja na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za javno upravo je na Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije vodila Sektor za kadrovske in pravne zadeve. Vrsto let je bila predsednica Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij pri Vladi Republike Slovenije, prav tako je že vrsto let sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.