GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sekretariatu opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno tehnične ter druge naloge na področju organizacije in upravljanja kadrovskih virov, materialnega poslovanja, finančno proračunskega poslovanja, javnih naročil za naročila do 20.000 evrov za blago in storitve ter do 40.000 evrov za gradnje (evidenčna naročila). Opravljamo naloge na področju poslovanja z dokumentarnim gradivom za ministrstvo in Inšpektorat za javni sektor, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter civilne obrambe, izvajamo notranji nadzor nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, usklajujemo izvajanje ukrepov kriznega odzivanja in smo kontaktna točka za vse zadeve v zvezi z izvajanjem kohezijske politike na ministrstvu, ki vključujejo usklajevanje, načrtovanje, izvajanje, poročanje in vrednotenje glede skladov evropske kohezijske politike in nadzor nad njimi.

Organizacijske enote

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za javno upravo
  Sekretariat

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Služba za finance in proračun

  Ministrstvo za javno upravo
  Sekretariat

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Služba za splošne zadeve

  Ministrstvo za javno upravo
  Sekretariat

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Služba za pravne zadeve

  Ministrstvo za javno upravo
  Sekretariat

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Glavna pisarna

  Ministrstvo za javno upravo
  Sekretariat

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Sektor za izvajanje kohezijske politike

  Ministrstvo za javno upravo
  Sekretariat

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana