Skoči do osrednje vsebine

V službi za projekte in evropska sredstva koordiniramo pripravo programskih dokumentov, izvajanje kohezijske politike in ostalih razvojnih projektov ministrstva. V sodelovanju s pristojnimi organizacijskimi enotami zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih na nacionalnem nivoju in pri Evropski komisiji. Z vzpostavitvijo in zagotavljanjem delovanje sistema projektnega vodenja v ministrstvu skrbimo za njegovo enotno izvajanje.