Skoči do osrednje vsebine

V Službi za projekte in evropska sredstva koordiniramo načrtovanje in izvajanje vsebin v okviru kohezijske politike, Načrta za okrevanje in odpornost in drugih evropskih sredstev. V sodelovanju s pristojnimi organizacijskimi enotami zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih na nacionalnem nivoju in pri Evropski komisiji. Na ministrstvu skrbimo za enotno delovanje sistema vodenja in spremljanja projektov.