GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju večji del nalog izvajamo v zvezi z razvojem elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja. Cilj je vzpostavitev informacijskega sistema s celovito informatizacijo procesov javnega naročanja, vzdrževanje in nadaljnji razvoj sistema.

Izvajamo predstavitve sistema in uporabnikom nudimo tehnično pomoč. Pripravljamo in sodelujemo tudi pri pripravi raznih poročil in analiz, ki se nanašajo na področje javnega naročanja.