Skoči do osrednje vsebine

V Službi za fiskalno in ekonomsko politiko usklajujemo delo na področju evropskega semestra, v okviru katerega države članice EU usklajujejo ekonomske in fiskalne politike. V službi tako skrbimo za pripravo in usklajevanje srednjeročnega javnofinančnega okvira, tudi z vidika njegove skladnosti z domačimi fiskalnimi pravili, programa stabilnosti, osnutka proračunskega načrta in nacionalnega reformnega programa. V ta namen izvajamo javnofinančne in druge analize ter pripravljamo napovedi in ocene učinkov načrtovanih ukrepov. V okviru metodološkega dela so naše naloge vezane tudi na spremljanje in pripravo projekcij konsolidiranih bilanc javnega financiranja in bilanc širšega sektorja država. Pri analiziranju in napovedovanju javnofinančnih gibanj v Sloveniji ter pri usklajevanju metodološkega dela na javnofinančnem področju sodelujemo tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami, kot so Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Evropski statistični urad in tuje bonitetne agencije.

Področje

  • Javne finance

    Javnofinančna politika, blagajne javnega financiranja, ekonomsko upravljanje, nadzor javnih financ, javno računovodstvo, javna plačila

Iskalnik