Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja smo odgovorni za pripravo sistemskih zakonskih in drugih rešitev za obdavčitev dohodkov in premoženja ter segmentov socialnega zavarovanja, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za finance. Pripravo sistemskih rešitev s področja obdavčitve dohodkov in premoženja usklajujemo z drugimi sektorji ministrstva, z organi v sestavi ministrstva, z drugimi državnimi organi kot tudi z zainteresirano javnostjo.

Sodelujemo s pristojnimi organi in službami drugih držav in mednarodnih organizacij v zvezi s sistemom obdavčitve dohodkov in premoženja. V tem okviru Sektor sodeluje pri delu delovnih teles Evropske komisije in Evropskega sveta, OECD ter drugih mednarodnih asociacij. Sodelujemo pri oblikovanju zakonodaje EU ter določanju mednarodnih standardov v okviru OECD s področja pristojnosti sektorja.

V Sektorju opravljamo naloge v zvezi s sklepanjem in izvajanjem bilateralnih mednarodnih pogodb na področju odprave dvojnega obdavčevanja in izmenjave informacij za davčne namene ter sodelujemo pri pogajanjih za sklenitev mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na sistem obdavčitve dohodkov in premoženja.