GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za razvoj sistema javnega računovodstva pripravljamo sistemsko računovodsko zakonodajo za pravne osebe javnega prava, ki sodijo v javni sektor: metodologijo vodenja in predstavljanja poslovnih knjig računovodstva javnega sektorja ter priprava obveznih letnih poročil, kot tudi ostalih poročil. Sodelujemo pri pripravi sistemske zakonodaje s področja proračuna in zakladništva ter pri pripravi zaključnega računa proračuna, sodelujemo z odgovornimi delavci proračunskih uporabnikov, z zunanjimi nadzorniki in notranjimi revizorji. Pripravljamo pravila in vsebinsko tehnična navodila uporabe enotnega informacijskega sistema, ki se imenuje MFERAC.