Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus

Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-2019

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za razvoj sistema javnega računovodstva pripravljamo (1) sistemsko računovodsko zakonodajo za javni sektor ter metodologijo vodenja in predstavljanja poslovnih knjig računovodstva javnega sektorja in priprave obveznih letnih ter ostalih poročil. Kot člani delovne skupine EPSAS sodelujemo pri pripravi mednarodnih računovodskih standardov. Sodelujemo pri pripravi sistemske zakonodaje s področja proračuna in zakladništva ter pri pripravi zaključnega računa proračuna, sodelujemo z odgovornimi delavci proračunskih uporabnikov, z zunanjimi nadzorniki in notranjimi revizorji. Pripravljamo (2) pravila in vsebinsko tehnična navodila uporabe enotnega informacijskega sistema, ki se imenuje MFERAC.

Iskalnik