Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za enake možnosti koordiniramo politiko enakosti spolov. Predlagamo, priporočamo, izvajamo in spodbujamo programe ter ukrepe za krepitev enakosti žensk in moških.

Ministrstvom in lokalnim skupnostim nudimo strokovno podporo pri vključevanju vidika enakosti spolov v politike in ukrepe. Pripravljamo nacionalni program za enake možnosti žensk in moških, analize in poročila, izvajamo ozaveščevalne kampanje. Sodelujemo z EU in mednarodnimi organizacijami ter civilno družbo na področju krepitve vloge žensk in zagotavljanja enakosti spolov.

Področja in teme

  • Enakost žensk in moških

    Enakost žensk in moških pomeni, da morajo biti ženske in moški ne le zakonsko, ampak tudi v praksi enako prepoznavni, razpolagati morajo z enako družbeno močjo, biti enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja ter imeti enako korist od rezultatov družbenega napredka. Nikakor pa enakost žensk in moških ne pomeni istosti in ne pomeni zanikanja razlik med ženskami in moškimi.