GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za enake možnosti koordiniramo politiko enakosti spolov. Predlaga, priporoča, izvaja in spodbuja programe ter ukrepe za krepitev enakosti žensk in moških.

Ministrstvom in lokalnim skupnostim nudimo strokovno podporo pri vključevanju vidika enakosti spolov v politike in ukrepe. Pripravljamo nacionalni program za enake možnosti žensk in moških, analize in poročila, izvajamo ozaveščevalne kampanje. Sodelujemo z EU in mednarodnimi organizacijami ter civilno družbo na področju krepitve vloge žensk in zagotavljanja enakosti spolov.