Skoči do osrednje vsebine

Sklad za nasledstvo je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva in s tem v zvezi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ).

Na skladu v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi nasledstvenimi vprašanji v sodelovanju z visokim predstavnikom:

  • skrbimo za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ,
  • usklajujemo sodelovanje državnih organov in drugih ustanov, ki so pooblaščene za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede spornih vprašanj, ki nastanejo ob njegovem izvajanju,
  • usklajujemo pripravo izhodišč za pogajanja, poročil in predlogov odločitev v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije,
  • usklajujemo delo delegacij Republike Slovenije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi vprašanji, povezanimi z nasledstvom nekdanje SFRJ,
  • usklajujemo delo delovnih skupin za nasledstvena vprašanja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • zagotavljamo ustrezno strokovno podporo za zavarovanje interesov Republike Slovenije v postopkih uveljavljanja terjatev in poravnavanja obveznosti ter
  • opravljamo druge naloge, ki so povezane z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.

Poleg tega sklad zagotavlja vso potrebno strokovno, pisarniško in tehnično pomoč za delovanje Visokega predstavnika za nasledstvo.

Vodstvo