Skoči do osrednje vsebine

Javni skladi pomenijo pravne osebe javnega prava, ki se ustanovijo za spodbujanje razvoja na določenem področju, za izvajanje socialne, kulturne, okoljske, stanovanjske, prostorske, kmetijske, naravovarstvene, rudarske ali drugih politik ustanovitelja, za poravnavanje dolgoročnih obveznosti ustanovitelja, za upravljanje nepremičnin ustanovitelja, za spodbujanje ustvarjalnosti v znanosti, kulturi in izobraževanju z dodeljevanjem nagrad, štipendij, šolnin, financiranjem projektov in drugimi oblikami spodbud, lahko pa tudi za izvajanje drugih dejavnosti, ki jih nalaga zakon.