Skoči do osrednje vsebine

"Zeleni in digitalni arhivi v Evropski uniji za vsakogar"

do
Spletni dogodek
V četrtek, 4. novembra 2021, se bosta v okviru Predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije odvila dva spletna dogodka. Dopoldan bo potekal 29. sestanek Evropske arhivske skupine (European Archives Group, EAG). Popoldan bo potekal 42. sestanek Odbora direktorjev evropskih nacionalnih arhivov (European Board of National Archivists, EBNA) z naslovom Zeleni in digitalni arhivi v Evropski uniji za vsakogar.

Predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na področju arhivov v znamenju zelenih in digitalnih arhivov za vsakogar

Četrtek, 4. november, bo v okviru dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije v znamenju arhivov, saj se bosta odvila dva spletna dogodka, posvečena aktualni problematiki evropskih arhivov. Oba sestanka sta internega značaja za vabljene članice.

V jutranjem delu programa bo potekal sestanek Evropske arhivske skupine (EAG). Skupina je uradno predstavništvo arhivov na ravni EU in se sestaja vsakih šest mesecev oziroma dvakrat letno. Sestanek EAG sklicujejo in vodijo predstavniki Evropske komisije. Gre za utečen sistem, ki obravnava najbolj aktualne teme s področja arhivov na ravni EU. Slovenija bo (so)organizirala 29. sestanek EAG. Teme tokratnega sestanka bodo:

  1. »Archives by design« (Norveška),
  2. »eArchiving Building Block” in rezultati vprašalnika o bodočnosti projekta E-ARK3 (Evropska komisija in Slovenija),
  3. “European Digital Treasures” in vloga umetne inteligence (Madžarska),
  4. Arhiviranje dogodkov, povezanih s COVID-19 (Danska),
  5. Uredba EU eIDAS: elektronska identifikacija in povezava z arhivskimi storitvami (Slovenija).

V popoldanskem delu programa se bo odvil spletni dogodek Odbora direktorjev evropskih nacionalnih (EBNA) z naslovom Zeleni in digitalni arhivi v Evropski uniji za vsakogar.

EBNA je sestanek direktorjev nacionalnih arhivov članic EU, kot predstavnik Slovenije pa bo Arhiv Republike Slovenije organiziral že 42. srečanje. Na sestanku bodo predstavljeni trenutno najpomembnejši slovenski projekti na področju arhivov, in sicer prikaz dobrih praks mednarodno zelo aktualnih tem: e-arhiviranje (projekt izgradnje slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, financiranega iz skladov EU), izvajanje GDPR na nacionalni ravni (s poudarkom na vlogi arhivov na evropski in nacionalni ravni), ponovna uporaba informacij javnega značaja v arhivih in drugih kulturnih organizacijah (predstavitev državnega portala odprtih podatkov – OPSI) ter prikaz dostopa do arhivskih vsebin za ranljive skupine (kot del projekta e-ARH.si). Sestanka se bodo udeležili predstavniki 26 članic EU, štirih držav kandidatk za pristop k EU in predstavnika dveh zainteresiranih držav.

Arhiv Republike Slovenije v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu EU pripravlja tudi dve razstavi:

  • Razstava Zgodovinskega arhiva EU v Firencah »Evropa in Evropejci – ob 70. obletnici Schumanove deklaracije«. Razstava je bila fizično prvič postavljena 9. maja 2021, na Dan Evrope, v Državnem zboru RS. Do konca letošnjega leta se seli po Sloveniji in bo skupno gostovala v 14 občinah. Svoje nadaljevanja pa bo s tremi gostovanji doživela tudi prihodnje leto. Razstava je na spletnih straneh Arhiva Republike Slovenije dobila tudi svojo spletno obliko. Finančni prispevek za fizično postavitev in natis razstave je omogočilo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.
  • Razstava Arhiva Republike Slovenije in Diplomatskega arhiva v Parizu na temo Ilirskih provinc. Razstava bo pripravljena na pobudo Francoskega inštituta v Ljubljani in bo zajela dokumente obeh ustanov. Načrtovana je spletna postavitev razstave, ki jo bo spremljala spletna okrogla miza. Razstava bo predstavljena konec decembra 2021 kot arhivski dogodek ob prehodu predsedovanja Svetu EU od Slovenije na Francijo.

Program EAG/EBNA in povzetki 42. srečanja EBNA