Skoči do osrednje vsebine

Zaprosilo za informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe in obratovanja nameravanega posega na okolje

Nosilec nameravanega posega lahko pred začetkom postopka presoje vplivov na okolje Agencijo Republike Slovenije za okolje zaprosi za informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe in obratovanja nameravanega posega na okolje.

Zahtevi mora nosilec nameravanega posega predložiti podatke o namembnosti in bistvenih značilnostih nameravanega posega.

Agencija Republike Slovenije za okolje posreduje predhodno informacijo v 30 oziroma 60 dneh, v kolikor gre za naprave, ki povzročajo onesnaženje večjega obsega.