Skoči do osrednje vsebine

Zahtevek za ponovno oceno škode po divjadi na lovni površini

Če se oškodovanec ne strinja z oceno škode po divjadi na kmetijskih in gozdnih kulturah v lovišču ali lovišču s posebnim namenom, lahko zahteva ponovno oceno te škode.

Za škodo, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kulturah v lovišču ali lovišču s posebnim namenom, odgovarja upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom. Škodo mora oškodovanec pisno prijaviti v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil, in sicer krajevno pristojni lovski družini ali upravljavcu lovišča s posebnim namenom

Če se oškodovanec in pooblaščenec v osmih dneh po pisni prijavi škode na podlagi ogleda ne sporazumeta o višini odškodnine, lahko oškodovanec zaprosi za ponovno oceno škode. Škodo oceni komisija, ki jo za lovsko upravljavsko območje imenuje minister in ima sedež na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kdaj je oškodovanec upravičen do ponovne ocene škode?

Do ponovne ocene škode je oškodovanec upravičen, če:

  • je škodo povzročila divjad,
  • je škodo upravljavcu lovišča pisno prijavil v treh dneh od dneva, ko jo je opazil,
  • je komisija upravljavca lovišča opravila ogled in oceno škode.

Navodila za pripravo zahtevka za ponovno oceno škode

Obrazec zahtevka ni predpisan.

V zahtevku mora oškodovanec navesti:

  • lokacijo škode z imenom katastrske občine in številko parcele;
  • kratek opis škode;
  • razloge za ponovno oceno škode in pojasnilo, s čim se oškodovanec pri oceni škode ni strinjal (na primer cena pridelka, količina poškodovanega pridelka, velikost poškodovane površine in podobno).

Zahtevku je treba priložiti:

  • sporazum o višini odškodnine, ki ga je pripravil upravljavec lovišča;
  • kopijo zapisnika upravljavca lovišča o ocenjeni škodi;
  • kontaktne podatke oškodovanca.

Vloga se odda osebno ali po pošti na naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.