Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament

Pravico voliti in biti voljen za poslanca v Evropskem parlamentu ima državljan druge države Evropske unije pod pogojem, da je vpisan v evidenco volilne pravice. Prav tako mora na dan glasovanja dopolniti osemnajst let starosti, imeti dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Sloveniji.

Državljan Evropske unije se vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Sloveniji. To naredi na podlagi zahteve, ki jo obravnava Ministrstvo za notranje zadeve, ki je dolžno najpozneje deset dni po razpisu volitev v Evropski parlament v Sloveniji o pogojih in podrobni ureditvi za uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Sloveniji obvestiti vse državljane Evropske unije.