Skoči do osrednje vsebine

Vpis evropskega patenta v register

Če želi slovenski ali tuji imetnik evropskega patenta uveljaviti svoj evropski patent v Sloveniji, ga mora vpisati v register patentov pri uradu.

To naredi tako, da v roku treh mesecev od datuma podelitve evropskega patenta uradu predloži prevod patetnih zahtevkov podeljenega evropskega patenta in plača pristojbino za vpis patenta v register.

Pri tem lahko uporabite obrazec Zahteva za vpis evropskega patenta v register.

Obrazci in seznami