Skoči do osrednje vsebine

Vloga za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A in B

Dovoljenje za zagotavljanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A in B od 1. 11. 2016 ni več potrebno. Izpolnjevanje pogojev za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah opravi uradna oseba upravne enote v okviru postopku izdaje dovoljenja za organizacijo javne prireditve. V prijavi javne prireditve organizatorji navedejo:

  • izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi,
  • predložijo dokazilo, da je izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi opravil najmanj 10-urni tečaj prve pomoči, ki ni starejše od 5 let in vključuje znanja in veščine temeljih postopkov oživljanja,
  • izjavo o zagotavljanju kompleta prve pomoči, ki je del obvezne opreme motornih vozil kot to določa Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Pravilnik; Priloga 16).

Pravne osebe oziroma društva se v primeru nezahtevnih prireditev tipa A in B obravnava enako kot fizične osebe. Zato se v postopku izdaje dovoljenja za izvedbo javne prireditve, na kateri bo izvajalec zdravstvenega varstva pravna oseba, preverja:

  • ustreznost priloženega dokazila zaposlenih (kar se izkazuje z dokazilom o zaposlitvi) oziroma članov (dokazilo o članstvu) o opravljenem najmanj 10-urnem tečaju prve pomoči, ki ni starejše od 5 let in vključuje znanja in veščine temeljih postopkov oživljanja,
  • izjavo o zagotavljanju kompleta prve pomoči, ki je del obvezne opreme motornih vozil kot to določa Pravilnik (Priloga 16).

Pri kvalificiranih zdravstvenih delavcih zadostuje potrdilo o zaključenem izobraževanju oziroma uspešno opravljenem strokovnem izpitu. Zanje se smatra, da so s tem ustrezno usposobljeni za izvajanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A in B kot to zahteva Pravilnik (Priloga 16).

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Pravilnik opredeljuje enotno ureditev zdravstvenega varstva na prireditvah. V njem so določeni ključni kriteriji za razvrščanje tipa prireditve glede na:

  • velikost prireditve,
  • ogroženosti z vidika zdravja in
  • potreb po vrsti zdravstvene ekipe.

Način izvedbe

Zdravstveno varstvo na prireditvah se ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pogoje, določene s Pravilnikom. Dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah izda Ministrstvo za zdravje.

Izvajalci, ki želijo izvajati zdravstveno varstvo na prireditvah, posredujejo na Ministrstvo za zdravje izpolnjeno vlogo ter priložijo navedeno dokumentacijo. Ministrstvo vlogo obravnava in po izvedenem ugotovitvenem postopku izda odločbo.