Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo certifikata za prevoz nevarnega blaga (ADR)

Strokovno usposabljanje voznikov izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za promet. Po končanem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja vozniki pridobijo ADR certifikat o strokovni usposobljenosti.

Vloga se odda v eni izmed pooblaščenih organizacij za pridobitev certifikata.

Pooblaščene organizacije v Sloveniji:

TIB Storitve d. o. o., Šercerjeva ulica 17, 6250 Ilirska Bistrica

IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

ZVD, Zavod za varstvo pri delu d. o. o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje

B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o., Cesta Staneta Žagarja 27A, 4000 Kranj

Prometni center Blisk d. o. o., Gorazdova ulica 20, 1000 Ljubljana

IRTL – inštitut za razvoj prometa in logistike, Gorazdova ulica 20, 1000 Ljubljana

VENIS IZOBRAŽEVANJA d. o. o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

Avtošola Brulc d. o. o., družba za šolanje voznikov, Kajuhova ulica 51, 1000 Ljubljana

POB, prevoz oseb in blaga d. o. o., Cesta 25. junija 1N, 5000 Nova Gorica

MARC TRANSPORT, transport in logistika, d. o. o., Cesta IX. Korpusa 89, 5250 Solkan