Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo certifikata za prevoz nevarnega blaga (ADR)

Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga določa, da lahko nevarno blago prevažajo osebe, ki so usposobljene in imajo ustrezen ADR certifikat o usposobljenosti voznika.

Strokovno usposabljanje voznikov izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za promet. Po končanem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja vozniki pridobijo ADR certifikat o strokovni usposobljenosti.

Način izvedbe

Vloga (obrazec spodaj) se odda v eni izmed pooblaščenih organizacij za pridobitev certifikata.

Pooblaščene organizacije v Sloveniji:

  • TIB Storitve d. o. o., Šercerjeva ulica 17, 6250 Ilirska Bistrica
  • IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor
  • ZVD, Zavod za varstvo pri delu d. o. o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje
  • B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o., Cesta Staneta Žagarja 27A, 4000 Kranj
  • Prometni center Blisk d. o. o., Gorazdova ulica 20, 1000 Ljubljana
  • IRTL – inštitut za razvoj prometa in logistike, Gorazdova ulica 20, 1000 Ljubljana
  • VENIS IZOBRAŽEVANJA d. o. o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina
  • Avtošola Brulc d. o. o., družba za šolanje voznikov, Kajuhova ulica 51, 1000 Ljubljana
  • POB, prevoz oseb in blaga d. o. o., Cesta 25. junija 1N, 5000 Nova Gorica
  • MARC TRANSPORT, transport in logistika, d. o. o., Cesta IX. Korpusa 89, 5250 Solkan

Obrazec