Skoči do osrednje vsebine

Upravna taksa (varnost in zdravje pri delu)

Zakon o upravnih taksah (ZUT) določa, da se v postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog po predpisih o varnosti pri delu plača upravna taksa po tarifni številki 53.

Upravna taksa znaša:

  1. prijavna taksa: 90,60 €
  2. ocenjevanje tričlanske komisije: 271,80 €
  3. za odločbo o izdanem dovoljenju: 271,80 €

      Skupaj:    634,20 €

V skladu z ZUT mora biti taksa v celoti plačana ob vložitvi zahtevka za pridobitev dovoljenja za delo.

Upravna taksa se plača:

  • v gotovini z virmanskim nakazilom na račun: TRR: SI56 0110 0100 0353 079
  • Sklic na: 11 26115-7111258-10222023
  • Namen nakazila: Plačilo upravne takse na področju VZD

  • Prejemnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

                         Štukljeva cesta 44

                         1000 Ljubljana

Dokazilo o poravnani upravni taksi je treba poslati po pošti na naslov:

Dokler taksa ni plačana, odločbe o danem dovoljenju za delo ni mogoče vročiti