Skoči do osrednje vsebine

Test za mala in srednja podjetja

Aplikacija MSP test je programska rešitev, ki podpira postopek presoje vplivov nastajajočih predpisov na gospodarstvo, predvsem na mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

MSP test pripravljavcu predpisa pomaga pri oblikovanju predlogov predpisov in politik. To lahko prispeva k uresničevanju ciljev pripravljavcev, ne da bi pri tem neupravičeno omejevali ali kakor koli zmanjševali priložnosti MSP na trgu in omejevali razvoj poslovnega okolja. Glavne prednosti MSP testa so tako povečanje preglednosti zakonodaje, primerjava različnih alternativ regulacije ter priprava kakovostnih izhodišč za politične določevalce, ki izberejo optimalne ukrepe za zagotavljanje ciljev zakonodaje.

Aplikacija temelji predvsem na vnaprej pripravljenih podatkih (šifrantih), s čimer dosežemo poenotenje in primerljivost rezultatov, kar pomeni, da se pripravljavci predpisov lahko povsem osredotočijo na vnos vsebine. Glede zajema stroškovnih parametrov je omogočena neposredna povezava na različne vire podatkov, kot je Poslovni register Slovenije, prav tako se pripravljavcem predpisa ne bo treba ukvarjati s samim preračunavanjem, saj aplikacija omogoča avtomatski preračun vnesene vsebine.

Pomoč pri tehničnih težavah

V primeru tehničnih težav pri uporabi aplikacije se lahko pripravljavci predpisov obrnejo na EKC – enotni kontaktni center pri Ministrstvu za digitalno preobrazbo: 

Nadzor nad kakovostjo opravljenih MSP testov

Nadzor nad kakovostjo opravljenih MSP testov izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v času medresorske obravnave predloga zakona. V primeru vsebinskih vprašanj pri pripravi MSP testa se lahko pripravljavci predpisov obrnejo na: