Skoči do osrednje vsebine

Strokovni izpit iz varstva pred požarom

Pogoji za prijavo

Zahtevani pogoji za opravljanje izpita:

  • za splošni del najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba,
  • za posebni del najmanj višješolska ali višja strokovna izobrazba (stopnja VI/1.) ali 1. bolonjska stopnja in že opravljen splošni del izpita,
  • za splošni in posebni del najmanj višješolska ali višja strokovna izobrazba (stopnja VI/1.) ali 1. bolonjska stopnja.

K izpitu se prijavite s predpisano prijavnico in zahtevanimi dokazili, ki jih pošljete na Izpit.VPP@urszr.si.

Izpitni roki leta 2022

Izpitni roki so razpisani v spomladanskem in jesenskem obdobju:

2022

  • spomladanski: 16. marec, 6. april in 20. april;
  • jesenski: 22. oktober, 12. november.

Jesenski izpitni rok 22. oktobra je zaradi prenizkega števila prijavljenih kandidatov odpovedan.

Zaradi tehničnih težav na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prosimo vse kandidate, ki so se na jesenski rok Strokovnega izpita iz varstva pred požarom prijavili pred 24. 8. 2022, da prijavnico ponovno pošljejo na spodnji elektronski naslov.

V primeru večjega števila prijav bomo razpisali dodatni izpitni rok, največ enega v vsakem izpitnem obdobju. Izpit je v Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu, Zabrv 12, Ig.

Informacije: Izpit.VPP@urszr.si, tel. 01 471 33 22

Priprava na izpit

Pripravljate se lahko samostojno, s pomočjo objavljenih vprašanj za posamezni vsebinski sklop, ali se udeležite pripravljalnega seminarja, ki ga organizirajo nekatera podjetja, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Program izpita predpisuje postopek prijave in odjave, vsebino in potek izpita ter način preverjanja znanja, navodilo za pripravo pisne naloge, pravila v primeru ponavljanja izpita ter obvezno in priporočeno literaturo.

Stroški izpita

Vrsta izpita Cena v evrih*
Splošni del strokovnega izpita 125
Splošni in posebni del strokovnega izpita 155
Posebni del strokovnega izpita ali ponavljanje posebnega dela izpita 50
Ponavljanje enega predmeta splošnega dela strokovnega izpita 50

*Vsi zneski vključujejo 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Način plačila

Stroške izpita poravnate po prejetem računu, ki ga po datumu izpita pošljemo plačniku, kot ste označili na prijavnici. Plačnik je lahko fizična oseba ali organizacija, ki vas prijavi k izpitu.

Prejemnik: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

IBAN: SI 56 01100 6370191114

Sklic: 00 19127 7130066

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Koda namena: GOVT