Skoči do osrednje vsebine

Spremljanje pojavov bolezni živali - poročila

Letna poročila o zdravju živali

  • Letno poročilo o zdravju živali za leto 2022

    Za zagotavljanje visokega nivoja zdravja živali, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) v okviru najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotovi Republika Slovenija, vsako leto pripravi program sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali, ki ga potrdi minister, pristojen za veterinarstvo (Odredba).
    Poleg tega se v okviru zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali izvajajo tudi preiskave za zgodnje odkrivanje določenih bolezni ter preiskave ob sumu oziroma pojavu določenih bolezni živali. Del preiskav sofinancira Evropska unija.

Mesečna poročila o pojavih bolezni živali v Sloveniji

Tedenska poročila ADIS o pojavih bolezni živali